CÔNG AN B?C LIU
THÔNG TIN TRUY NÃ
  • Tin ảnh


  • 1315450
I

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ

STT

Đối tượng

Thông tin đối tượng

1

- Họ và tên: Trần Tịnh Huệ

- Sinh năm: 1966; Giới tính: Nữ

- Nơi ĐKNKTT: Số 116, Lý Tự Trọng, Phường 3, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Họ tên Cha:

- Họ tên  Mẹ: Trần Cẩm Anh

- Truy nã về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

- QĐTN Số 18, ngày 08/8/2008 của Văn phòng Cơ quan  Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu.( PC44)

- Đặc điểm nhận dạng: sẹo chấm C1 cm ngang sau đuôi mắt trái.

     Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

2

- Họ và tên: Nguyễn Văn Kỳ

- Sinh năm: 1955; Giới tính: Nam

- Nơi ĐKNKTT: Ấp Xẻo Lá, xã Hòa Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

- Họ tên Cha: Nguyễn Văn Tam

- Họ tên  Mẹ: Phạm Thị Thiên

- Truy nã về tội: Giết người

- QĐTN Số 182, ngày 20/3/1997 của Cơ quan Cảnh sát điều tra TP về TTXH Công an tỉnh Bạc Liêu. ( PC45)

- Đặc điểm nhận dạng:

     Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

3

- Họ và tên: Hữu Thị Đẹt

- Sinh năm: 1956; Giới tính: Nữ

- Nơi ĐKNKTT: Ấp Cái Răng, xã Long Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

- Họ tên Cha: Hữu Ngọ

- Họ tên  Mẹ: Lý Thị Ký

- Truy nã về tội: Mua bán phụ nữ.

- QĐTN Số 192, ngày 27/4/1997 của Cơ quan Cảnh sát điều tra TP về TTXH Công an tỉnh Bạc Liêu. ( PC45)

- Đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi chấm đen cách 1cm dưới đuôi mắt phải.

  Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

4

- Họ và tên: Lê Văn Thành

- Sinh năm: 1965; Giới tính: Nam

- Nơi ĐKNKTT: Ấp 18, xã Phong Thạnh, huyện Gái Rai, tỉnh Bạc Liêu.

- Họ tên Cha: Lê Văn Nhỏ

- Họ tên  Mẹ: Nguyễn Thị Hai

- Truy nã về tội: Gây rối TTCC và Trốn khởi nơi giam, giữ

- QĐTN Số 1129, ngày 28/02/2000 của Cơ quan Cảnh sát điều tra TP về TTXH Công an tỉnh Bạc Liêu. ( PC45)

- Đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi màu đennổi cách 3cm dưới sau đuôi mắt phải, cụt 2/3 ngón trỏ trái

  Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

5

- Họ và tên: Trần Thị Kim Dung

- Sinh năm: 1963; Giới tính: Nữ

- Nơi ĐKNKTT: Ấp Cái Tràm A2, Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Nguyễn Văn Sắc

- Họ tên  Mẹ: Trần Thị Ba

- Truy nã về tội: Đánh bạc

- QĐTN Số 07, ngày 06/6/2006 của Cơ quan Cảnh sát điều tra TP về TTXH Công an tỉnh Bạc Liêu. ( PC45)

- Đặc điểm nhận dạng:

  Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

6

- Họ và tên: Tào Văn Thanh

- Sinh năm: 1980; Giới tính: Nam

- Nơi ĐKNKTT: C07/55, Khóm 3, F8, TX Bạc Liêu, Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Tào Văn Lan

- Họ tên  Mẹ: Thạch Thị Ái Phương

- Truy nã về tội: Cố ý gây thương tích

- QĐTN Số 08, ngày 22/5/2008 của Cơ quan Cảnh sát điều tra TP về TTXH Công an tỉnh Bạc Liêu. ( PC45)

- Đặc điểm nhận dạng:

       Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

7

- Họ và tên: Trần Văn Biển

- Sinh năm: 1985; Giới tính: Nam

- Nơi ĐKNKTT: 01/14, Khóm 5, Phường 2, , TX Bạc Liêu, Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Phạm Văn Bình

- Họ tên  Mẹ: Trần Thị Hoa

- Truy nã về tội: Cướp giật tài sản và Công nhiên chiếm đoạt tài sản.

- QĐTN Số 07, ngày 06/6/2006 của Cơ quan Cảnh sát điều tra TP về TTXH Công an tỉnh Bạc Liêu. ( PC45)

- Đặc điểm nhận dạng:

  Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

8

- Họ và tên: Trương Phal

- Sinh năm: 1965; Giới tính: Nam

- Nơi ĐKNKTT: Ấp Giồng Giữa A, Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Trương Sa Đơn

- Họ tên  Mẹ: Sơn Thị Sên

- Truy nã về tội: Cố ý gây thương tích

- QĐTN Số 03, ngày 12/5/2009 của Cơ quan Cảnh sát điều tra TP về TTXH Công an tỉnh Bạc Liêu. ( PC45)

- Đặc điểm nhận dạng:

       Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

9

- Họ và tên: Huỳnh Kim Cúc

- Sinh năm: 1963; Giới tính: Nữ

- Nơi ĐKNKTT: Khu Vực 2, TT Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Huỳnh Kim Măng

- Họ tên  Mẹ: Quách Thi Thơ

- Truy nã về tội: Đánh bạc.

- QĐTN Số 06, ngày 13/7/2007 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

- Đặc điểm nhận dạng:

  Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

10

- Họ và tên: Bùi Văn Hên

- Sinh năm: 1980; Giới tính: Nam

- Nơi ĐKNKTT: Ấp Xóm Mới, Xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Bùi Văn Hưởng

- Họ tên  Mẹ: Nguyễn Thị Thành

- Truy nã về tội: Cố ý gây thương tích

- QĐTN Số 16, ngày 28/6/2007 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

- Đặc điểm nhận dạng:

     Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

11

- Họ và tên: Võ Ngọc Ánh

- Sinh năm: 1959; Giới tính: Nữ

- Nơi ĐKNKTT: Ấp 1, Xã Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Võ Văn Hưng

- Họ tên  Mẹ: Liêu Thị Xiêm

- Truy nã về tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

- QĐTN Số 287, ngày 22/02/1999 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

- Đặc điểm nhận dạng: sẹo chấm 3cm sau cánh mủi trái.

  Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

12

- Họ và tên: Lê Khương Duy

- Sinh năm: 1988; Giới tính: Nam

- Nơi ĐKNKTT: Ấp 5, TT Hộ Phòng, Huyện Giá Rai, Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Lê Kim Điệp

- Họ tên  Mẹ: Lâm Thị Út

- Truy nã về tội: Gây rối trật tự công cộng

- QĐTN Số 13, ngày 26/7/2006 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

- Đặc điểm nhận dạng:

     Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

13

- Họ và tên: Thạch Chí Phương

- Sinh năm: 1959; Giới tính: Nam

- Nơi ĐKNKTT: Ấp 4, TT Hộ Phòng, Huyện Giá Rai,  Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Thạch sắc

- Họ tên  Mẹ: Thạch Thị Sa Da

- Truy nã về tội: Cố ý gây thương tích.

- QĐTN Số 05, ngày 18/01/2007 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

- Đặc điểm nhận dạng:

  Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

14

- Họ và tên: Hà Thị Tùng

- Sinh năm: 1961; Giới tính: Nữ

- Nơi ĐKNKTT: Ấp Bửu I, Long Điền Đông, Đông Hải, Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Hà Văn Lặng

- Họ tên  Mẹ: Trần Thị Thó

- Truy nã về tội: Chứa mại dâm

- QĐTN Số 10, ngày 23/7/2009 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

- Đặc điểm nhận dạng:

     Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

15

- Họ và tên: Huỳnh Văn Hải

- Sinh năm: 1965; Giới tính: Nam

- Nơi ĐKNKTT: Khu Vực 2, TT Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Nguyễn Văn Tô

- Họ tên  Mẹ: Ngô Thị Sáng

- Truy nã về tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

- QĐTN Số 223, ngày 30/04/2004 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

- Đặc điểm nhận dạng:

  Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

16

- Họ và tên: Trang Thị Phượng

- Sinh năm: 1964; Giới tính: Nữ

- Nơi ĐKNKTT: Ấp Mỹ Điền, Long Điền Đông A, Đông Hải, Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Trang Tài Hơn

- Họ tên  Mẹ: Ngô Thị Phấn

- Truy nã về tội: Chứa mại dâm

- QĐTN Số 10, ngày 29/9/2008 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

- Đặc điểm nhận dạng:

     Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

17

- Họ và tên: Trần Quang Vũ

- Sinh năm: 1961; Giới tính: Nam

- Nơi ĐKNKTT: Khu Vực 2, TT Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Trần Quang Nam

- Họ tên  Mẹ: Phùng Thị Ngô

- Truy nã về tội: Đánh bạc.

- QĐTN Số 03, ngày 14/05/2007 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

- Đặc điểm nhận dạng:

  Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

18

- Họ và tên: Trần Văn Dũng

- Sinh năm: 1983; Giới tính: Nam

- Nơi ĐKNKTT: Khu Vực 4, TT Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Trần Văn Thiên

- Họ tên  Mẹ: Nguyễn Thị Đẹp

- Truy nã về tội: Cố ý gây thương tích.

- QĐTN Số 03, ngày 08/12/2005 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

- Đặc điểm nhận dạng:

     Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

19

- Họ và tên: Trần Văn Minh

- Sinh năm: 1973; Giới tính: Nam

- Nơi ĐKNKTT: Ấp 3, Phong Thạnh Đông A, Huyện Giá Rai, Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Trần Bông

- Họ tên  Mẹ: Nguyễn Thị Quyên

- Truy nã về tội: Cố ý gây thương tích.

- QĐTN Số 09, ngày 31/08/2004 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

- Đặc điểm nhận dạng:

  Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

20

- Họ và tên: Nguyễn Thị Loan

- Sinh năm: 1971; Giới tính: Nữ

- Nơi ĐKNKTT: Phước Hoà Tiền, TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Nguyễn Văn Ba

- Họ tên  Mẹ: Lê Thị Chinh

- Truy nã về tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản..

- QĐTN Số 391, ngày 29/12/2003 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

- Đặc điểm nhận dạng:

     Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

21

- Họ và tên: Phạm Hữu Hưng

- Sinh năm: 1980; Giới tính: Nam

- Nơi ĐKNKTT: Ấp Nội Ô, TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Phạm Hữu Hoan

- Họ tên  Mẹ: Huỳnh Thị Xuân

- Truy nã về tội: Trộm cắp tài sản.

- QĐTN Số 11, ngày 16/07/2006 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

- Đặc điểm nhận dạng:

  Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

22

- Họ và tên: Danh Khuyên

- Sinh năm: 1977; Giới tính: Nam

- Nơi ĐKNKTT: Ấp Trèm Trẹm,  Ngan Dừa, Hồng Dân, Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Danh É

- Họ tên  Mẹ: Thị Lụa

- Truy nã về tội: Hiếp dâm..

- QĐTN Số 237, ngày 29/6/1998 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

- Đặc điểm nhận dạng:

     Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377 

23

- Họ và tên: Dương Văn Tý

- Sinh năm: 1991; Giới tính: Nam

- Nơi ĐKNKTT: Ấp Phước Ninh, Xã Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Dương Văn Hoàng

- Họ tên  Mẹ: Nguyễn Thị Tuấn

- Truy nã về tội: Trộm cắp tài sản.

- QĐTN Số 12, ngày 23/09/2009 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

- Đặc điểm nhận dạng:

  Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

24

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Tâm

- Sinh năm: 1954; Giới tính: Nữ

- Nơi ĐKNKTT: Ấp Cái Tràm B, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Nguyễn Văn Mạnh

- Họ tên  Mẹ: Huỳnh Thị Diệp

- Truy nã về tội: Chứa mại dâm

- QĐTN Số 03, ngày 02/02/2010 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóa Bình, tỉnh Bạc Liêu

- Đặc điểm nhận dạng:

     Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

25

- Họ và tên: Trần Thal

- Sinh năm: 1983; Giới tính: Nam

- Nơi ĐKNKTT: Ấp Sốc Đồn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

- Họ tên Cha: Trần Hữu Bích

- Họ tên  Mẹ: Kim Thị Luông

- Truy nã về tội: Hiếp dâm.

- QĐTN Số 07, ngày 26/10/2006 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

- Đặc điểm nhận dạng:

  Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

26

- Họ và tên: Đặng Văn Triều

- Sinh năm: 1979; Giới tính: Nam

- Nơi ĐKNKTT: Ấp Bà Chăng A, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu.

- Họ tên Cha: Đặng Văn Khô

- Họ tên  Mẹ: Lê Thị Dung

- Truy nã về tội: Hiếp dâm trẻ em

- QĐTN Số 31, ngày 28/01/2002 của Cơ quan Cảnh sát điều tra TP về TTXH Công an tỉnh Bạc Liêu. ( PC45)

- Đặc điểm nhận dạng:

     Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377

27

- Họ và tên: Nguyễn Hồng Giang

- Sinh năm: 1969; Giới tính: Nam

- Nơi ĐKNKTT: Ấp II, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

- Họ tên Cha: Nguyễn Văn Tàu.

- Họ tên  Mẹ: Lê Thị Tư

- Truy nã về tội: Chứa mại dâm

- QĐTN Số 21, ngày 20/8/2008 của Cơ quan Cảnh sát điều tra TP về TTXH Công an tỉnh Bạc Liêu. ( PC45)

- Đặc điểm nhận dạng:

     Khi phát hiện đối tượng truy nã báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 07813 878 063 hoặc 0918 028 377